030/2021 – λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ψυχαγωγικής δραστηριότητας «ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟ» επί της οδού Λεωφ. Δημοκρατίας 67Α, στο Ίλιον, εντός του εμπορικού κέντρου “ESCAPE”

030/2021 – λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ψυχαγωγικής δραστηριότητας «ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟ» επί της οδού Λεωφ. Δημοκρατίας 67Α, στο Ίλιον, εντός του εμπορικού κέντρου “ESCAPE”