031/2022 – λήψη απόφασης για την εγκατάσταση 2 πολυκέντρων ανακύκλωσης υλικών στο Δήμο Ιλίου