Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Ιλίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Ιλίου

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Ιλίου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ιλίου, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Συγκεκριμένα, στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ιλίου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

1 Επεξεργασία Κειμένου-Διαδίκτυο / Νέες τεχνολογίες

50

2 Αγγλικά για τον τουρισμό /   Γλώσσα και επικοινωνία

25

3 Ιταλικά για τον τουρισμό / Γλώσσα και επικοινωνία

25

4 Σύγχρονη οικογένεια /Συμβουλευτική γονέων

25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου και η κατάθεσή της στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για περισσότερες πληροφορίες, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στο τμήμα εγγραφών του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ιλίου και συγκεκριμένα στον κύριο Παναγιώτη Ξυνό, τηλ. 2132030045, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00 – 15:00, e-mail: pxinos@ilion.gra.

Σημειώνεται ότι, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου.

 

Ο Δήμαρχος Ιλίου

Νίκος Ζενέτος

Αίτηση Συμμετοχήςa

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Ιλίουa