Υπογραφή Συμφώνου Διαφορετικότητας στην εργασία από τις Εταιρείες και τις Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Ίλιον

Υπογραφή Συμφώνου Διαφορετικότητας στην εργασία από τις Εταιρείες και τις Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Ίλιον

Ο Δήμος Ιλίου, μέσω του Δικτύου Κοινωνικής Καινοτομίας, με σκοπό την προώθηση της διαφορετικότητας, της καταπολέμησης των διακρίσεων στον εργασιακό χώρο και της προάσπισης της μοναδικότητας του κάθε εργαζόμενου, καλεί τις επιχειρήσεις, τις εταιρείες και τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην πόλη του Ιλίου για την υπογραφή Συμφώνου Διαφορετικότητας, την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023, και ώρα 18:00, στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 – 50).

Το Σύμφωνο έχει συμβολικό χαρακτήρα, με στόχο να λειτουργήσει ως οδηγός για τη δέσμευση στις βασικές αρχές υποστήριξης της διαφορετικότητας και της προώθησης της συμπερίληψης στους εργασιακούς χώρους. Η υπογραφή του Συμφώνου συνιστά μια ηθική αυτοδέσμευση της κάθε επιχείρησης του Ιλίου, δίνοντας κίνητρο για την ανάπτυξη και ενσωμάτωση στρατηγικών που υπερασπίζονται και προωθούν τον σεβασμό στη μοναδικότητα κάθε ατόμου, αποφέροντας πολλαπλά οφέλη, όπως την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων, την προώθηση της θετικής εικόνας της επιχείρησης, την προσέλκυση, αλλά και τη διατήρηση ποιοτικού ανθρώπινου δυναμικού σε αυτές.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 8838540, εργάσιμες ημέρες, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 έως 17:00 και την ιστοσελίδα socialinnovationilion@gmail.coma

Το «Δίκτυο Κοινωνικής Καινοτομίας του Δήμου Ιλίου» αποτελεί δράση που εντάσσεται στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση της Δυτικής Αθήνας 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Υπογραφή Συμφώνου Διαφορετικότητας στην εργασία από τις Εταιρείες και τις Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Ίλιον

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ – ΣΥΜΦΩΝΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣa

Ανακοίνωση: Υπογραφή Συμφώνου Διαφορετικότητας στην εργασία από τις Εταιρείες και τις Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Ίλιονa