Νέος κύκλος του προγράμματος Υποστήριξης στην Εργασία από το Δίκτυο Κοινωνικής Καινοτομίας του Δήμου Ιλίου

Νέος κύκλος του προγράμματος Υποστήριξης στην Εργασία από το Δίκτυο Κοινωνικής Καινοτομίας του Δήμου Ιλίου

Ο Δήμος Ιλίου, στο πλαίσιο των δράσεων του Δικτύου Κοινωνικής Καινοτομίας, διοργανώνει νέο κύκλο παρεμβάσεων για την υποστήριξη στην Εργασία. Ο νέος κύκλος αφορά την ενημέρωση σε ζητήματα σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας και απευθύνεται σε εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην πόλη του Ιλίου.

Δηλώσεις συμμετοχής ηλεκτρονικά στο socialinnovationilion@gmail.coma

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 8838540, εργάσιμες ημέρες, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 έως 17:00.

Το «Δίκτυο Κοινωνικής Καινοτομίας του Δήμου Ιλίου» αποτελεί δράση που εντάσσεται στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση της Δυτικής Αθήνας 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Περισσότερες πληροφορίες για το Δίκτυο Κοινωνικής Καινοτομίας του Δήμου Ιλίου: https://www.socialinnovationilion.gr/a

 Νέος κύκλος του προγράμματος Υποστήριξης στην Εργασία από το Δίκτυο Κοινωνικής Καινοτομίας του Δήμου Ιλίου

Νέος κύκλος του προγράμματος Υποστήριξης στην Εργασία από το Δίκτυο Κοινωνικής Καινοτομίας του Δήμου Ιλίου a