Ημερίδα για τις «Δράσεις Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Ψηφιακού Εγγραμματισμού» στον Δήμο Ιλίου

Ημερίδα για τις «Δράσεις Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Ψηφιακού Εγγραμματισμού» στον Δήμο Ιλίου

Ο Δήμος Ιλίου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, πρόκειται να ξεκινήσει κύκλο σεμιναρίων στο πλαίσιο του έργου: «Δράσεις Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Ψηφιακού Εγγραμματισμού» και πραγματοποιεί σχετική ημερίδα τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023 και ώρα 19:00, στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48-50).

Σκοπός της ημερίδας είναι η εκπαίδευση στις υπηρεσίες, στα νέα εργαλεία και στις μεθόδους για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση τόσο του διαδικτύου, όσο και των νέων ψηφιακών τεχνολογιών.

Ο Δήμος Ιλίου εφαρμόζει εκτεταμένο πρόγραμμα ψηφιακών υπηρεσιών και διαδικτυακών συναλλαγών με τους δημότες και το πρόγραμμα αυτό αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την εξοικείωση των ενδιαφερομένων με τα νέα αυτά τεχνολογικά μέσα, που μπορούν να προσφέρουν ένα καλύτερο και ευκολότερο τρόπο ζωής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρακολούθησή της εκδήλωσης είναι με ελεύθερη είσοδο και δεν απαιτεί καμία προηγούμενη γνώση, εμπειρία ή εξοικείωση του συμμετέχοντα σε θέματα διαδικτύου και νέων τεχνολογιών.

Με την ολοκλήρωση της ημερίδας οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετική βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον το επιθυμούν.

Ημερίδα για τις «Δράσεις Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Ψηφιακού Εγγραμματισμού» στον Δήμο Ιλίου

Ημερίδα για τις «Δράσεις Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Ψηφιακού Εγγραμματισμού» στον Δήμο Ιλίουa