Ανάρτηση της υπ’ αριθμ. 57346/25-7-2023 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων 2023-2024

Ανάρτηση της υπ’ αριθμ. 57346/25-7-2023 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων 2023-2024

Προβαίνουμε σήμερα την Τρίτη 25-07-2023 στην ανάρτηση της υπ’ αριθ. 57346/25-07-2023 Ανακοίνωσης, για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, διδακτικού έτους 2023-2024.

Το παρόν πρακτικό συντάσσεται προς πιστοποίηση της δημόσιας Ανακοίνωσης και της έναρξης της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων, η οποία αρχίζει την Τετάρτη 26-07-2023 και λήγει την Τρίτη 08-08-2023.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 2023-2024a

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 2023-2024a

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου (2023-2024)a

Παράρτημα ΙΙ – Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησηςa