005/2022 – εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

005/2022 – εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής