006/2023 – συμμετοχή στο πρόγραμμα Δ.ΥΠ.Α (Πρώην ΟΑΕΔ) για την δημιουργία 16.500 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών

006/2023 – συμμετοχή στο πρόγραμμα Δ.ΥΠ.Α (Πρώην ΟΑΕΔ) για την δημιουργία 16.500 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών