016/2023 – λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρίθμ. ΟΔΟ 04/2022 μελέτης του έργου «Οριζόντια σήμανση σε διάφορα σημεία του Δήμου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας»

016/2023 – λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρίθμ. ΟΔΟ 04/2022 μελέτης του έργου «Οριζόντια σήμανση σε διάφορα σημεία του Δήμου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας»