025/2022 – διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο κλήσεων παράνομης στάθμευσης