029/2021 – Έγκριση των όρων επαναδιακήρυξης δημοπρασίας για τη Μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση αποθήκης εξοπλισμού της θεατρικής ομάδας του Δήμου Ιλίου

029/2021 – Έγκριση των όρων επαναδιακήρυξης δημοπρασίας για τη Μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση αποθήκης εξοπλισμού της θεατρικής ομάδας του Δήμου Ιλίου