033/2023 – λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 08/2022 μελέτης/τευχών δημοπράτησης του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου»

033/2023 – λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 08/2022 μελέτης/τευχών δημοπράτησης του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου»