042/2023 – έγκριση έκθεσης Εσόδων – εξόδων Δ’ Τριμήνου του έτους 2022

042/2023 – έγκριση έκθεσης Εσόδων – εξόδων Δ’ Τριμήνου του έτους 2022