051/2022 – λήψη απόφασης για αναστολή δύο (μηνών) της καταβολής της συμβολικής συμμετοχής στα επιμορφωτικά προγράμματα του Δήμου Ιλίου