053/2022 – λήψη απόφασης για έγκριση της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2022

053/2022 – λήψη απόφασης για έγκριση της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2022