055/2022 – έγκριση έκθεσης Εσόδων – εξόδων Δ’ Τριμήνου του έτους 2021