070/2022 – συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στην υπ’ αριθμ. 42119/15-07-20 (ΑΔΑ: 62ΨΗ4691Ω2-Δ52) του ΟΑΕΔ

070/2022 – συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στην υπ’ αριθμ. 42119/15-07-20 (ΑΔΑ: 62ΨΗ4691Ω2-Δ52) του ΟΑΕΔ

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a