070/2023 – ορθή επανάληψη της με ΑΟΕ 063/2023 που αφορά «Συμβόλαια Συντήρησης Λογισμικού 2023» μόνον για την 9η ομάδα