073/2022 – έγκριση αποδοχής δωρεάς με ταυτόχρονη σύνταξη συμβολαίου για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας ΤΣΙΑΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ που βρίσκεται επί των οδών ΜΑΡΣΕΛΛΟΥ και ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ – Ο.Τ. 1148 – περιοχής ΜΙΧΕΛΗ και θεωρείται το θέμα κατεπείγον για την επίσπευση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση της συμβολαιογραφικής πράξης

073/2022 – έγκριση αποδοχής δωρεάς με ταυτόχρονη σύνταξη συμβολαίου για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας ΤΣΙΑΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ που βρίσκεται επί των οδών ΜΑΡΣΕΛΛΟΥ και ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ – Ο.Τ. 1148 – περιοχής ΜΙΧΕΛΗ και θεωρείται το θέμα κατεπείγον για την επίσπευση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση της συμβολαιογραφικής πράξης

073/2022 – έγκριση αποδοχής δωρεάς με ταυτόχρονη σύνταξη συμβολαίου για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας ΤΣΙΑΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ που βρίσκεται επί των οδών ΜΑΡΣΕΛΛΟΥ και ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ – Ο.Τ. 1148 – περιοχής ΜΙΧΕΛΗ και θεωρείται το θέμα κατεπείγον για την επίσπευση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση της συμβολαιογραφικής πράξης