089/2021 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σπόρων, δέντρων, θάμνων και έτοιμου χλοοτάπητα»

089/2021 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σπόρων, δέντρων, θάμνων και έτοιμου χλοοτάπητα»