090/2023 – ορισμό υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη εργασιών ΔΕΔΔΗΕ