092/2023 – έγκριση πρακτικού φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας που αφορά την «Απομάκρυνση με εκποίηση άχρηστων υλικών (SCRAP) από τους αποθηκευτικούς χώρους του εργοταξίου του Δήμου Ιλίου»