096/2023 – λήψη απόφασης για την αποδοχή των Τευχών Δημοπράτησης (Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής, Προϋπολογισμού Μελέτης, Τιμολογίου Μελέτης, Τ.Σ.Υ.-Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών, Ε.Σ.Υ., Φ.Α.Υ. και Σ.Α.Υ.) της υπ’ αρίθμ. ΟΙΚ 07/2022 μελέτης/τευχών δημοπράτησης του έργου «Εργασίες ενίσχυσης της λειτουργικότητας του Βρεφονηπιακού Σταθμού Νικόλαος Λιάκος»

096/2023 – λήψη απόφασης για την αποδοχή των Τευχών Δημοπράτησης (Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής, Προϋπολογισμού Μελέτης, Τιμολογίου Μελέτης, Τ.Σ.Υ.-Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών, Ε.Σ.Υ., Φ.Α.Υ. και Σ.Α.Υ.) της υπ’ αρίθμ. ΟΙΚ 07/2022 μελέτης/τευχών δημοπράτησης του έργου «Εργασίες ενίσχυσης της λειτουργικότητας του Βρεφονηπιακού Σταθμού Νικόλαος Λιάκος»

096/2023 – λήψη απόφασης για την αποδοχή των Τευχών Δημοπράτησης (Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής, Προϋπολογισμού Μελέτης, Τιμολογίου Μελέτης, Τ.Σ.Υ.-Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών, Ε.Σ.Υ., Φ.Α.Υ. και Σ.Α.Υ.) της υπ’ αρίθμ. ΟΙΚ 07/2022 μελέτης/τευχών δημοπράτησης του έργου «Εργασίες ενίσχυσης της λειτουργικότητας του Βρεφονηπιακού Σταθμού Νικόλαος Λιάκος»