098/2021 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας της σύμβασης σχετικά με την «Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» ΟΜΑΔΑ B΄: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΩΣ 3,5 ΤΟΝΟΥΣ)

098/2021 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας της σύμβασης σχετικά με την «Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» ΟΜΑΔΑ B΄: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΩΣ 3,5 ΤΟΝΟΥΣ)

098/2021 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας της σύμβασης σχετικά με την «Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» ΟΜΑΔΑ B΄: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΩΣ 3,5 ΤΟΝΟΥΣ)