099/2023 – καταβολή αποζημίωσης σε Καλλιόπη ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ