124/2023 – ανάκληση του υπ’ αρ 76698/19-10-2022 αιτήματος της εταιρείας « Cosmos Business Systems AEBE» περί εκχώρησης των απαιτήσεων της όπως απορρέουν από το Αρ πρωτ 72297/3-10-2022 συμφωνητικό της εταιρείας με τον Δήμο Ιλίου»

124/2023 – ανάκληση του υπ’ αρ 76698/19-10-2022 αιτήματος της εταιρείας « Cosmos Business Systems AEBE» περί εκχώρησης των απαιτήσεων της όπως απορρέουν από το Αρ πρωτ 72297/3-10-2022 συμφωνητικό της εταιρείας με τον Δήμο Ιλίου»

124/2023 – ανάκληση του υπ’ αρ 76698/19-10-2022 αιτήματος της εταιρείας « Cosmos Business Systems AEBE» περί εκχώρησης των απαιτήσεων της όπως απορρέουν από το Αρ πρωτ 72297/3-10-2022 συμφωνητικό της εταιρείας με τον Δήμο Ιλίου»