133/2022 – λήψη απόφασης για την έγκριση, όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση κατασκευής του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου του ΚΗΦΗ για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του»

133/2022 – λήψη απόφασης για την έγκριση, όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση κατασκευής του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου του ΚΗΦΗ για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του»