133/2022 – λήψη απόφασης για την έγκριση, όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση κατασκευής του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου του ΚΗΦΗ για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του»

133/2022 – λήψη απόφασης για την έγκριση, όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση κατασκευής του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου του ΚΗΦΗ για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του»

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a