137/2022 – ορισμός υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αγορά άδειας χρήσης της πλατφόρμας ΖΟΟΜ για ένα έτος

137/2022 – ορισμός υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αγορά άδειας χρήσης της πλατφόρμας ΖΟΟΜ για ένα έτος

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a