150/2022 – λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης του έργου του Δήμου Ιλίου με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των διεπαφών του παραδοσιακού αστικού ιστού με τις γειτνιάζουσες αναπτυξιακές δυνατότητες, τους πόλους έλξης και τις παραγωγικές λειτουργίες της πόλης» από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

150/2022 – λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης του έργου του Δήμου Ιλίου με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των διεπαφών του παραδοσιακού αστικού ιστού με τις γειτνιάζουσες αναπτυξιακές δυνατότητες, τους πόλους έλξης και τις παραγωγικές λειτουργίες της πόλης» από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

150/2022 – λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης του έργου του Δήμου Ιλίου με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των διεπαφών του παραδοσιακού αστικού ιστού με τις γειτνιάζουσες αναπτυξιακές δυνατότητες, τους πόλους έλξης και τις παραγωγικές λειτουργίες της πόλης» από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»