158/2022 – έγκριση εσόδων – εξόδων A’ τριμήνου του έτους 2022