169/2022 – εξειδίκευση ποσού του Κ.Α. 00.6441.0003 και ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη συμμετοχής δεκατριών (13) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής στο συνέδριο ΠΑ.ΣΥ.Β.Ν.