177/2023 – έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ 30-06-2023 ΚΑΙ 01-07-2023»

177/2023 – έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ 30-06-2023 ΚΑΙ 01-07-2023»