194/2021 – λήψη απόφασης για την εξόφληση των ρυθμιζόμενων οφειλών προς το Β΄ Περιφερειακό ΚΕΑΟ Αθήνας (ΕΦΚΑ)