204/2023 – έγκριση εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου του έτους 2023