235/2023 – έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ_ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ_ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023» (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023)»

235/2023 – έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ_ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ_ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023» (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023)»