237/2023 – λήψη απόφασης για αποζημίωση ζημιάς στο με αρ. ΙΚΧ 3444 ΙΧΕ κυριότητας Σπυριδούλας Ραυτοπούλου του Δημητρίου

237/2023 – λήψη απόφασης για αποζημίωση ζημιάς στο με αρ. ΙΚΧ 3444 ΙΧΕ κυριότητας Σπυριδούλας Ραυτοπούλου του Δημητρίου