239/2023 – έγκριση αποδοχής της δωρεάν υπηρεσίας έκδοσης βεβαίωσης αδομήτου για προσκυρωτέο τμήμα επί της οδού ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ και ΞΙΦΙΛΙΝΟΥ – Ο.Τ. 586 περιοχής ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ

239/2023 – έγκριση αποδοχής της δωρεάν υπηρεσίας έκδοσης βεβαίωσης αδομήτου για προσκυρωτέο τμήμα επί της οδού ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ και ΞΙΦΙΛΙΝΟΥ – Ο.Τ. 586 περιοχής ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ