256/2023 – λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Ιλίου, έτους 2023

256/2023 – λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Ιλίου, έτους 2023