286/2023 – έγκριση εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου του έτους 2023