295/2023 – παροχή εξουσιοδότησης για χειρισμό της υπόθεσης του Δήμου Ιλίου και του Δημάρχου Νικόλαου Ζενέτου για άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κ.λ.π στον Δικηγόρο Αθηνών Γρηγόριο Ξενάκη

295/2023 – παροχή εξουσιοδότησης για χειρισμό της υπόθεσης του Δήμου Ιλίου και του Δημάρχου Νικόλαου Ζενέτου για άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κ.λ.π στον Δικηγόρο Αθηνών Γρηγόριο Ξενάκη

295/2023 – παροχή εξουσιοδότησης για χειρισμό της υπόθεσης του Δήμου Ιλίου και του Δημάρχου Νικόλαου Ζενέτου για άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κ.λ.π στον Δικηγόρο Αθηνών Γρηγόριο Ξενάκη