312/2023 – έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Παιδική μουσικοθεατρική παράσταση στις 19 και 26 Νοεμβρίου 2023»

312/2023 – έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Παιδική μουσικοθεατρική παράσταση στις 19 και 26 Νοεμβρίου 2023»