314/2023 – λήψη απόφασης για τον ορισμό συμβολαιογράφου για την σύνταξη 1ης πρόσθετης πράξης δανειακής σύμβασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» για το υποέργο 2

314/2023 – λήψη απόφασης για τον ορισμό συμβολαιογράφου για την σύνταξη 1ης πρόσθετης πράξης δανειακής σύμβασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» για το υποέργο 2