338/2023 – λήψη απόφασης για αποστολή αιτήματος παράτασης ισχύος προσφορών στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης κατασκευής του έργου «Οριζόντια σήμανση σε διάφορα σημεία του Δήμου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας»

338/2023 – λήψη απόφασης για αποστολή αιτήματος παράτασης ισχύος προσφορών στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης κατασκευής του έργου «Οριζόντια σήμανση σε διάφορα σημεία του Δήμου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας»

338/2023 – λήψη απόφασης για αποστολή αιτήματος παράτασης ισχύος προσφορών στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης κατασκευής του έργου «Οριζόντια σήμανση σε διάφορα σημεία του Δήμου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας»