378/2022 – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 354/2022 ΑΟΕ για συμμετοχή στο πρόγραμμα Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ) για την δημιουργία 16.500 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών

378/2022 – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 354/2022 ΑΟΕ για συμμετοχή στο πρόγραμμα Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ) για την δημιουργία 16.500 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών

378/2022 – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 354/2022 ΑΟΕ για συμμετοχή στο πρόγραμμα Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ) για την δημιουργία 16.500 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών