409/2021 – έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στη Μίσθωση οικήματος για τη στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δήμου Ιλίου

409/2021 – έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στη Μίσθωση οικήματος για τη στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δήμου Ιλίου