417/2022 – συναίνεση για εκχώρηση των απαιτήσεων της εταιρείας « Cosmos Business Systems AEBE» για την καταβολή του συμβατικού οικονομικού τιμήματος όπως αυτό απορρέει από τις υπ’ αρ 51605/11-7-2022 & 72297/3-10-2022 συμβάσεις της εταιρείας με τον Δήμο Ιλίου

417/2022 – συναίνεση για εκχώρηση των απαιτήσεων της εταιρείας « Cosmos Business Systems AEBE» για την καταβολή του συμβατικού οικονομικού τιμήματος όπως αυτό απορρέει από τις υπ’ αρ 51605/11-7-2022 & 72297/3-10-2022 συμβάσεις της εταιρείας με τον Δήμο Ιλίου

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a