444/2021 – διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.