446/2021 – έγκριση παράτασης προθεσμίας σύμβασης προμηθειών που αφορά την «Προμήθεια μεταλλίων και αεροπανό για τις ανάγκες του Δήμου Ιλίου» 2η Ομάδα

446/2021 – έγκριση παράτασης προθεσμίας σύμβασης προμηθειών που αφορά την «Προμήθεια μεταλλίων και αεροπανό για τις ανάγκες του Δήμου Ιλίου» 2η Ομάδα