462/2021 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης προμηθειών που αφορά την «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» ομάδα Β

462/2021 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης προμηθειών που αφορά την «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» ομάδα Β